حمله به تایتان

دسته پلیس نظامی

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
نایل دوک حمله به تایتان

نایل دوک

نایل دوک (Nile Dawk) فرمانده دسته‌ی پلیس نظامی است. او بیشتر به خاطر سیاست فرماندهی غیر سخت‌گیرانه‌اش شناخته می‌شود که این موضوع باعث شده تا فساد و رشوه در دسته‌ی مربوط به او به شکل گسترده‌ای افزایش پیدا کند، هر چند که خود او فرد پاک دستی است. تاریخچه او و اروین از دوران آموزشی […]

کنی آکرمن حمله به تایتان

کنی آکرمن

[ف][[پیوند|لیوای آکرمن|لیوای-آکرمن-levi-ackermann]] (خواهرزاده)[/ف][ف][[پیوند|میکاسا آکرمن|میکاسا-آکرمن-mikasa-ackermann]] (نسبت خانوادگی)[/ف][/فهرست] || لیبل6::پیشه || داده6::[فهرست][ف]سرباز[/ف][ف]قاتل سریالی[/ف][/فهرست] || لیبل7::درجه || داده7::کاپیتان[[خط]] || لیبل8::وابسته به || داده8::[فهرست][ف]دسته پلیس نظامی[/ف][ف]- جوخه کنترل ضد-نفر[/ف][ف]دولت سلطنتی[/ف][/فهرست] || لیبل9::اولین نمایش || داده9::[فهرست][ف]فصل ۳، قسمت ۱[/ف][/فهرست][/tmplt] کنی آکرمن (Kenny Ackermann) کاپیتان جوخه کنترل ضد-نفر از دسته پلیس نظامی بود. او در گذشته یک قاتل سریالی بود که […]

آنی لئون‌هارت حمله به تایتان

آنی لئون‌هارت

[ف]سرباز (قبلا)[/ف][/فهرست] || لیبل7::وابسته به || داده7::[فهرست][ف][[پیوند|جنگجویان|جنگجویان]][/ف][ف][[پیوند|پلیس نظامی|دسته-پلیس-نظامی]][/ف][ف][[پیوند|دانشکده افسری ۱۰۴‌ام|گروه-دانشکده-افسری]][/ف][/فهرست] || لیبل8::اولین نمایش || داده8::انیمه: فصل ۱، قسمت ۲[[خط]]فیلم انیمه: Attack on Titan Part 1: Guren no Yumiya[/tmplt] آنی لئون‌هارت (Annie Leonhart) فارغ‌التحصیل دانشکده افسری ۱۰۴ام و عضو سابق دسته پلیس نظامی است. مهارت استثنایی او در استفاده از شمشیر و مبارزات غیر مسلح باعث شد تا او […]

هیچ درایس حمله به تایتان

هیچ درایس

[ف][[پیوند|نیروهای دانشکده ۱۰۴ام|گروه-دانشکده-افسری]] (قبلا)[/ف][/فهرست] || لیبل7::اولین نمایش || داده7::انیمه: فصل ۱، قسمت ۲۳[[خط]]فیلم انیمه: Attack on Titan Part 2: Jiyuu no Tsubasa[[خط]][/tmplt] هیچ درایس (Hitch Dreyse) عضوی از دسته پلیس نظامی مستقر در ناحیه استوهس است. او فارغ‌التحصیل دانشکده افسری ۱۰۴ام است اما در دسته متفاوت با دسته مربوط به ارن یگر آموزش دیده است.

بوریس فویلنر حمله به تایتان

بوریس فویلنر

[ف][[پیوند|نیروهای دانشکده ۱۰۴ام|گروه-دانشکده-افسری]](قبلا)[/ف][/فهرست] || لیبل7::اولین نمایش || داده7::انیمه: فصل ۱، قسمت ۲۳[[خط]]فیلم انیمه: Attack on Titan Part 2: Jiyuu no Tsubasa[[خط]][/tmplt] بوریس فویلنر (Boris Feulner) عضوی از دسته پلیس نظامی مستقر در ناحیه استوهس است. او فارغ‌التحصیل دانشکده افسری ۱۰۴ام است و اما در دسته متفاوت با دسته مربوط به ارن یگر آموزش دیده است.