حمله به تایتان

پورکو گالیارد

اشتراک‌گذاری

پورکو گالیارد

Porco Galliard

پورکو گالیارد - حمله به تایتان

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

بستگان

اقامت

پیشه

جنگجو

وابسته به

ارتش مارلی
جنگجویان

درجه

کاندید جنگجو

اولین نمایش

فصل ۳، قسمت ۲۱ (انیمه)

صداگذار

توشیکیک ماسودا

پورکو گالیارد (Porco Galliard) یک الدیایی و برادر کوچکتر مارسل گالیارد بود. او یکی از جنگجویان مارلی بود که توانایی تبدیل شدن به یک تایتان داشت و میراث‌دار تایتان آرواره بود.

تاریخچه

چند سال قبل از عملیات جزیره پارادیس، گالیارد کاندید اصلی وراثت تایتان زرهی بود. او به همراه دیگر کودکان الدیایی در فرآیند انتخاب شرکت کرد. پس از پیوستن به شش نامزد احتمالی دیگر و دریافت اطلاعاتی در مورد حمله آینده علیه جزیره پارادیس، او به سرزنش راینر براون پرداخت چرا که او را فردی بدون استعداد خاص قلمداد می‌کرد که فقط به مافوقان اهمیت می‌دهد. پس از آن که راینر او را متهم به جاسوسی برای الدیا کرد، گالیارد با او درگیر شد اما ادامه این درگیری توسط برادرش مارسل متوقف شد. با این حال گالیارد همچنان تمسخر کردن راینر را ادامه داد.

سرانجام در سال ۸۴۳، تصمیم گرفته شد تا راینر وارث قدرت تایتان زهی شود. برادر گالیارد یعنی مارسل به عنوان وارث قدرت تایتان آرواره انتخاب شد. هنگامی که جنگجویان به جزیره پارادایس عزیمت کردند، گالیارد در سرزمین اصلی قاره باقی ماند.

توانایی‌ها

گالیارد به عنوان یک جنگجوی الدیایی آموزش های پیشرفته نظامی را گذرانده است تا برای استفاده از قدرت تایتانی آماده شود. او از لحاظ جسمانی شرایط بسیار خوبی داشت و توانایی‌های کلی او به اندازه کافی خوب بود که بتواند به یک جنگجوی الدیایی تبدیل شود.

قدرت‌های تایتانی

  • آرواره سخت
  • سرعت بالا
  • التیام جراحت‌ها