ویکی حمله به تایتان

هیزورو

اشتراک‌گذاری

هیزورو

Hizuru

منطقه

آسیا

اولین نمایش

جلد ۲۴، فصل ۴ (مانگا)

هیزورو (Hizuru) ملتی است بخشی از آسیا را اشغال کرده است و تنها ملتی در جهان است که با الدیایی‌ها مدارا می‌کند. آن‌ها از زمان جنگ بزرگ تایتان در حال مبارزه بوده‌اند، و پس از شنیدن خبر از دست دادن فردی از نسل قبیله شوگان، با جزیره پارادایس متحد شدند و اقدام به ذخیره سنگ‌های آیس‌برست این در جزیره کردند به این امید که با استفاده از این آن‌ها دوباره این کشور را به شکوه سابق خود برگردانند.

تاریخچه

بیش از صد سال پیش، هیزورو با امپراتوری الدیایی متحد بود. پسری از طایفه شوگان (که بعدا به خانواده آزومابیتو تبدیل خواهد شد) با خانواده فریتز رابطه‌ی نزدیکی پیدا کرد. هنگامی که پادشاه کارل فریتز پایتخت الدیا را به جزیره پارادایس منتقل کرد، از آن پسر برای اقامت در این جزیره دعوت به عمل آمد. با این حال، پس از جنگ بزرگ تایتان و فروپاشی امپراتوری الدیا، اعتبار هیزورو خدشه‌دار شد و از آن زمان تاکنون با مشکلاتی درگیر بوده است. پسری که در این جزیره اقامت داشت بعدها طایفه آسیایی را در داخل دیوارها ایجاد کرد.