ویکی حمله به تایتان

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مطیعان یمیر

اشتراک‌گذاری

مطیعان یمیر

Subjects of Ymir

مطیعان یمیر حمله به تایتان

عنوان ژاپنی

یومیرو نو تامی (ユミルの民)

نام‌های دیگر

الدیایی‌ها یا الدیان‌ها
اعقاب یمیر

سکونت

خانواده‌های برجسته

  • خانواده فریتز
  • خانواده ریس
  • خانواده یگر

ویژگی‌های برجسته

تنها نژاد قادر به تبدیل شدن به تایتان

اولین نمایش

انیمه: فصل ۱، قسمت ۱

مطیعان یمیر (Subjects of Ymir) که با عنوان اعقاب یمیر نیز شناخته می‌شوند، یک گروه قومیتی از فرزندان یمیر فریتز هستند و تنها نژاد توانا در تبدیل شدن به تایتان‌ها هستند. آن‌ها نژادی متعلق به یک کشور به نام الدیا هستند که با نام الدیایی‌ها (Eldians) شناخته می‌شوند. بسیاری از مطیعان یمیر روی جزیره پارادایس و در داخل سه دیوار زندگی می‌کنند؛ با این حال مطیعان یمیر در خارج از دیوارها درون مناطقی توقیفی مثل لیبریو نیز زندگی می‌کنند.

آن‌ها باور دارند که «فرزندان برگزیده خدا» هستند، با این حال سایر دنیا آن‌ها را به چشم نژادی پلید می‌دانند که از بذر شیطان به وجود آمده‌اند.

صفحات دیگر