ویکی حمله به تایتان

مارسل گالیارد

اشتراک‌گذاری

مارسل گالیارد

Marcel Galliard

مارسل گالیارد - حمله به تایتان

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

بستگان

اقامت

پیشه

جنگجو

وابسته به

ارتش مارلی
جنگجویان

درجه سابق

کاندید جنگجو

اولین نمایش

فصل ۲، قسمت ۲۹ (انیمه)

صداگذار

ماسامیچی کیتادا

مارسل گالیارد (Marcel Galliard) برادر بزرگتر پورکو گالیارد و دوست دوران کودکی راینر، هوور، و لئون‌هارت بود. وی در سال ۸۴۵ در گروه جنگجویانی بود که مارلی برای حمله به دیوارهای جزیره پارادایس فرستاده بود، اما با ظهور ناگهانی یمیر در قالب فرم تایتان خالص، ماموریت او به پایان رسید. او توانایی تبدیل شدن به تایتان آرواره را داشت.

توانایی‌ها

مارسل به عنوان یک جنگجوی الدیایی آموزش های پیشرفته نظامی را دیده بود تا او را برای استفاده از قدرت تایتانی آماده کند. او از لحاظ بدنی شرایط خوبی داشت و همین طور فردی با زکاوت بود. توانایی‌های کلی به اندازه‌ی کافی خوب بود که او را به یک جنگجو تبدیل کند.

قدرت‌های تایتانی

  • آرواره سخت
  • سرعت بالا
  • التیام جراحت‌ها