ویکی حمله به تایتان

عملیات جزیره پارادایس

اشتراک‌گذاری

عملیات جزیره پارادایس

Paradis Island Operation

عملیات جزیره پارادایس - حمله به تایتان

عملیات جزیره پارادایس (Paradis Island Operation) که همچنین با عنوان نقشه بازیابی بنیان‌گذار شناخته می‌شود، یک استراتژی بلند-مدت بود که توسط ارتش مارلی و واحد جنگجوی آن اجرا شد و هدفش تصاحب تایتان بنیادی و از ریشه‌کن کردن مردم داخل دیوارها بود. با این حال این نقشه هزینه‌های سنگینی برای مارلی در پی داشت. در طی این عملیات تایتان غول‌پیکر از دست رفت و توسط الدیا تصاحب شد، و تایتان ماده نیز به طور زنده توسط الدیا اسیر شد. همچنین در مقطعی از عملیات و طی یک حادثه، حامل تایتان آرواره توسط یک تایتان خورده شد و این تایتان نیز از دست رفت، اگرچه بعدا با اسیر شدن یمیر این تایتان بازیابی شد. این اتفاقات در مجموع باعث تضعیف شدن قدرت ارتش مارلی شد که همین عاملی شد تا نیروهای متحد شرق-میانه به این کشور حمله کنند.