ویکی حمله به تایتان

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سقوط دیوار ماریا

اشتراک‌گذاری

سقوط دیوار ماریا

Fall of Wall Maria

سقوط دیوار ماریا - حمله به تایتان

سقوط دیوار ماریا (Fall of Wall Maria) یک حادثه غم‌انگیز بود که با حمله تایتان‌های غول‌پیکر، ماده، و زرهی به ناحیه شیگانشینا شروع شد. این اولین تجاوز تایتان‌ها به قلمروی انسانی در یک قرن گذشته بود که باعث شد ساکنان دیوار ماریا به سوی دیوار رز عقب‌نشینی کنند.

در این مقطع سه جنگجوی بازمانده یعنی  برتولت، راینر و آنی که مسئول سقوط دیوار ماریا بودند، از آشفتگی به وجود آمده استفاده کردند و به عنوان پناهنده‌هایی معمولی به دیوار رز نفوذ کردند. در دو سال بعدی، آن‌ها در دسته آموزشی ۱۰۴ام ثبت نام کردند، با این هدف که جایگاهی در ده نفر برگزیده دسته‌ی خود به دست آورند و از این طریق به عضویت دسته پلیس نظامی کشور درآیند تا به خانواده سلطنتی نزدیک شوند.

صفحات دیگر