ویکی حمله به تایتان

زیرزمین (Underground)

اشتراک‌گذاری

زیرزمین

Underground

زیرزمین (Underground) حمله به تایتان

نام ژاپنی

چیکا (地下)

قلمرو

دیوار سینا

ساکنان برجسته

اولین نمایش

OVA چهارم

زیرزمین (Underground) یک شهر زیرزمینی در اعماق شهر پایتخت است. ساخت این مکان همانند شهرهای زیرزمینی دیگر برای شهرها برنامه‌ریزی شده بود ما ساخت آن از مقطعی رها شد و این مکان رو به ویرانی رفت.

تاریخچه

ساخت این شهر زیرزمینی در اصل به عنوان مکانی امن و به منظور گسترش دنیای درون دیوار شروع شد. با این حال این شهر زیرزمینی حاوی کمبودهایی برای مردم ساکن آن بود، از جمله نبود آفتاب که ضعف بزرگی محسوب می‌شد. به این ترتیب جمعیت اندکی مجبور به زندگی در زیرزمین شدند و بدون مجوز شهروندی اجازه آمدن به سطح زمین را پیدا نکردند. سایر مردم داخل دیوار نیز ایده‌ی ساخت شهر زیرزمینی را رها کردند و آن را برای مردم فقیرتر گذاشتند.

در مقطعی نامشخص، کنی آکرمن پی برد که خواهرش کوچل در این شهر زیرزمینی به خاطر فقر روی به روابط نامشروع آورده است و از همین طریق فرزندی نامشروع را نیز به دنیا آورده است. مدت‌ها بعد کنی به دیدار او رفت اما متوجه شد که او به دلیل بیماری جان خود را از دست داده است. کنی پسر خواهرش یعنی لیوای آکرمن را برای مدتی پرورش داد و به او نحوه مبارزه با چاقو را آموخت. وقتی که کنی مطمئن شد که لیوای می‌تواند از پس خود برآید او را رها کرد. لیوای در این شهر بزرگ شد و به یک اوباش بدنام تبدیل شد. او در مقطعی با اروین اسمیت دیدار کرد و اروین او را متقاعد کرد تا به دسته دیدبانی بپیوندد.