بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دسته پلیس نظامی

اشتراک‌گذاری

دسته پلیس نظامی

Military Police Regiment

دسته پلیس نظامی حمله به تایتان

عنوان ژاپنی

کِنپیدان (憲兵団)

فرمانده

نایل داوک

پیشه

محافظ شخصی پادشاه، پلیس داخل قلمرو دیوارها

اعضای برجسته

وابسته به

نیروی نظامی

اولین نمایش

انیمه: فصل ۱، قسمت ۳
فیلم انیمه: Attack on Titan Part 1: Guren no Yumiya

دسته پلیس نظامی (Military Police Regiment) به سبب فعالیتی که دارد معتبرترین بخش نظامی محسوب می‌شود.

اقدامات آن‌ها به شهروندان اجازه می‌دهد تا با امنیت درون دیوارها زندگی کنند، از این رو این دسته اختیارات بیشتری نسبت به دیگر بخش‌های نظامی دارد. با این حال این بخش از فساد بیشتری نسبت به دیگر بخش‌ها رنج می‌برد که این موضوع ناشی از کمبود نظارت دقیق بر این بخش است. افراد حاضر در دسته پلیس نظامی به دلیل سوء استفاده از قدرت، رابطه‌ی نامتعادلی با دسته گریسون و به خصوص با دسته دیدبانی دارند.

از میان کارآموزان جوخه‌ها تنها ده فرد برتر قادر به جذب شدن به این دسته است. با این حال بر اساس مکالمه‌ای میان هیچ درایس و بوریس فویلنر ظاهرا راه‌های (غیرقانونی) دیگری برای ورود به این دسته وجود دارد.

اعضا

فرمانده

افسران

  • دنیس آیبلینگر

کاپیتان‌ها

اعضای جوخه‌ها

صفحات دیگر