بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جنگ بزرگ تایتان

اشتراک‌گذاری

جنگ بزرگ تایتان

Great Titan War

جنگ بزرگ تایتان - حمله به تایتان

سال

از زمانی نامعلوم تا حوالی سال ۷۴۳

موقعیت

شرکت‌کنندگان

الدیا
- کارل فریتز
مارلی
- هلوس
- خانواده تایبور

جنگ بزرگ تایتان (Great Titan War) یک دوره جنگ داخلی در امپراتوری الدیا بود. ککارل فریتز، پادشاه ۱۴۵ام این امپراتوری درگیری‌های الدیا را رها کرد که این موضوع منجر به درگیری میان هشت خانواده با قدرت تایتانی شد. این آشفتگی باعث شد تا مردم ستم‌دیده مارلی شورش كنند و با حمایت خانواده تایبور این امپراتوری ضعیف شده را سرنگون كنند. از عواقب این جنگ سقوط امپراتوری الدیا، عقب نشینی الدیایی‌های بازمانده به جزیره پارادایس، ایجاد دیوارها در جزیره مذکور، و بازسازی مارلی بود.

صفحات دیگر