ویکی حمله به تایتان

کارل فریتز

اشتراک‌گذاری

کارل فریتز

Karl Fritz

کارل فریتز - حمله به تایتان

لقب

تایتان بنیادی
پادشاه دیوارها
اولین پادشاه ریس

گونه

جنسیت

مذکر

پیشه

پادشاه

وابسته به

اشرافیان
حکومت سلطنتی

اولین نمایش

انیمه: فصل ۳، قسمت ۷

کارل فریتز (Karl Fritz) پادشام ۱۴۵ام الدیا و فردی مسئول در سقوط آن بوده است. او پس از فروپاشی امپراتوری الدیا به همراه تعداد زیادی از الدیایی‌ها به جزیره پارادایس نقل مکان کرد و به اولین پادشاه و فرمانروای درون دیوارها تبدیل شد. او حامل تایتان بنیادی بود که از آن برای ساخت دیوارها و تغییر خاطرات انسان‌های داخل دیوار استفاده کرد.

تاریخچه

پادشاه اول از قدرت تایتان بنیادی برای ساخت و ساز سه دیوار هم مرکز در اطراف آخرین قلمروی باقی مانده انسانی استفاده کرد تا بشریت بتواند با صلح در آن زندگی کند. او با جمع کردن انسان‌ها در داخل دیوار از قدرت خود برای تغییر دادن حافظه آن‌ها استفاده کرد و تمام اطلاعات مربوط به خارج از دیوارها و تاریخ مربوط به آن را از خاطرات آن‌ها پاک کرد. با این حال افرادی بودند که این تغییر حافظه روی آن‌ها تاثیرگذار نبود از جمله خانواده آکرمن و قبیله مشرق‌زمین. پادشاه ریس برای جلوگیری درز اطلاعات به خارج از دیوارها و ریسک موجود در مورد این گروه‌ها، مقام‌های اشرافی را به این افراد معدود پیشنهاد داد که بیشتر آن‌ها نیز آن را قبول کردند و در دیوار سینا مستقر شدند. با این حال خانواده آکرمن و قبیله مشرق‌زمین این تفکر پادشاه ریس را رد کردند و در مقابل او قرار گرفتند به همین سبب پادشاه دستور داد تا این افراد شکار و نابود شوند.

کارل فریتز به منظور حفاظت از خاندان سلطنتی، نام خانواده سلطنتی فریتز را به خانواده ریس تغییر داد و این خانواده از آن پس به عنوان اشراف‌زادگانی پنهان زندگی کردند، و نام فریتز نیز به خانواده‌ای از خونی متقاوت داده شد.

کارل فریتز پس از پایان یافتن سلطنت سیزده-ساله خود، قدرت تایتان بنیادی را به جانشین خود منتقل کرد. اگرچه او مرد اما تا صد سال بعد پادشاهان دیوارها که حامل تایتان بنیادی بودند، خاطرات و افکار کارل را زنده نگه داشتند.

توانایی‌ها

قدرت تایتانی

  • التیام جراحات
  • خلق تایتان‌ها
  • کنترل تایتان‌ها
  • دستکاری حافظه
  • به جا گذاشتن حافظه پس از مرگ