ویکی حمله به تایتان

انتقام برای لیبریو

اشتراک‌گذاری

انتقام برای لیبریو

Revenge for Liberio

انتقام برای لیبریو - حمله به تایتان

نام دیگر

حمله غیرمنتظره به پارادایس

سال

۸۵۴

موقعیت

ناحیه شیگانشینا

انتقام مارلی برای لیبریو یک ضد-حمله توسط ارتش مارلی و واحد جنگجو علیه جزیره پارادایس بود. این اقدام در پاسخ به هجوم ارن یگر به لیبریو بود. این حمله باعث فعال شدن غرش، دامن زدن به شورش در مناطق داخلی الدیا در سرزمین اصلی قاره، و یک اتحاد موقت میان جنگجویان مارلی و دسته دیدبانی شد.