Assassin’s Creed

ایسو

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
جونو Assassin’s Creed

جونو

جونو (Juno) که همچنین با نام یونی شناخته می‌شود، یک عالم ایسو از قلعه ایلومینات بود. او یک خود برتربین بود که در کنار ژوپیتر و مینروا عضوی از سه‌گانه کپیتولین بود. او همچنین نخستین خدایی بود که توسط فرقه جونو مورد پرستش قرار گرفت، فرقه‌ای که خواهان رهایی و حکمرانی جونو بر دنیا بود. […]

آیتا Assassin’s Creed

آیتا

آیتا (Aita) یک عالم ایسو و همسر جونو بود. او عضوی از ایلومینات و یکی از ذهن‌های درخشان تمدن خود بود. آیتا یک رصدخانه را روی جزیره‌ای ساخت که این جزیره بعدها جامایکا نام گرفت. عملکرد این رصدخانه نظارت بر قطعات عدن بود. آیتا در سال‌های جنگ میان انسان و ایسو، داوطلب شد تا در […]

ژوپیتر Assassin’s Creed

ژوپیتر

ژوپیتر (Jupiter) یک عالم ایسو و عضو سه‌گانه کپیتولین بود. او در کنار مینروا و جونو به جمع‌آوری و و آزمایش اطلاعات درون معبد بزرگ پرداخت تا از این طریق از فاجعه بزرگ جلوگیری کند. در سال ۲۰۱۲ او از طریق Synch Nexus حداقل با یکی از نوادگان هر دو نژاد انسان و ایسو یعنی […]

مینروا Assassin’s Creed

مینروا

مینروا (Minerva) یک عالم ایسو و عضوی از سه‌گانه کپیتولین بود. او به عنوان بخشی از این سه‌گانه با همتایان خود یعنی ژوپیتر و جونو کار می‌کرد تا از فاجعه بزرگ و بازگشت آن جلوگیری کند. اگرچه این فاجعه برای تمدن اول ناگوار بود و آن‌ها قادر به نجات خود نشدند، اما مینروا در میان […]

آلیتیا Assassin’s Creed

آلیتیا

آلیتیا (Aletheia) یک ایسو و دیکاستس آتلانتیس در زمان جنگ انسان و ایسو بود. بر خلاف بیشتر ایسوهایی که خدای برده‌های انسانی خود بودند، او تبدیل به یک تجسم از حقیقت شد و توسط مردم خودش دفع شد. آلیتیا قبل از مرگش هوشیاری خود را درون عصای هرمس تریسمجیستوس حفظ کرد تا بتواند روزی با […]

هیدیس Assassin’s Creed

هیدیس

هیدیس (Hades) یک ایسو و «پادشاه دیوانه» بود که قلمروی خواهر دنیای مردگان را اداره می‌کرد و بعدا به عنوان خدای یونانی دنیای مردگان شناخته شد. او برادر پوزیدون و زئوس، و همسر پرسفونه بود. در یونان باستان، خواهر و برادران هیدیس شامل هرا و هستیا نیز هستند. همتایان رومی و اتروسکن او به ترتیب […]