ویکی Assassin’s Creed

رویدادها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
فاجعه دوم .  - Assassin’s Creed

فاجعه دوم

فاجعه دوم (Second Disaster) به دنبال بازگشت مصیبت توبا که تقریبا تمدن ایسو را نابود کرد، نامگذاری شد. این فاجعه در تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ و با خروج یک جرم تاج خورشیدی رخ داد، توده‌ای که می‌توانست کل زمین را نابود کند. این فاجعه پیش‌بینی شده بود اما در بیشتر تاریخ ثبت شده انسان نادیده […]
پاکسازی بزرگ .  - Assassin’s Creed

پاکسازی بزرگ

«پاکسازی بزرگ» ("Great Purge") عملیاتی از صنایع آبسترگو به منظور قلع و قمع کردن جهانی فرقه اساسین بود. بعد از آن که یک تمپلار به نام دنیل کراس، به عنوان یک مامور مخفی اجازه پیدا کرد تا با منتور اساسین‌ها دیدار کند، او بر اساس انگیزه‌ای که آبسترگو برای کشتن این منتور در مغز او […]
شکنجه تمپلارها .  - Assassin’s Creed

شکنجه تمپلارها

شکنجه تمپلارها (Persecution of the Templars) رویدادی مرتبط با پاکسازی شوالیه‌های تمپلار بود که توسط نیروهای اساسین فرانسه و شاه فلیپ چهارم فرانسه صورت گرفت. در تاریخ ۱۳ اکتبر ۱۳۰۷، اساسین‌های فرانسه از طریق منتور خود یعنی گیوم دو نوگارت که در دربار پادشاه بود، این پادشاهی را تحت تاثیر قرار دادند تا فرقه تمپلار […]
شکار نه فرد .  - Assassin’s Creed

شکار نه فرد

شکار نه تمپلار دستوری بود که به دنبال شکست الطائر در معبد سلیمان به او داده شد. این دستور که توسط المعلم صادر شده بود، الطائر را موظف می‌کرد تا نه فرد را ترور کند. این ماموریت تلاشی برای متوقف کردن جنگ صلیبی سوم و جلوگیری از نابودی سرزمین مقدس بود، اما در حقیقت بخشی […]
حمله به مصیاف .  - Assassin’s Creed

حمله به مصیاف

حمله به مصیاف (Assault on Masyaf) رویدادی در دوران قرون وسطی بود که در سال ۱۱۸۹ انجام گرفت و طی آن یک مامور دوجانبه اساسین به نام هاراس، سربازان تمپلار را برای حمله به مصیاف رهبری کرد. مصیاف مقر فرقه اساسین در سوریه بود. تمپلارها روستای مصیاف را ویران کردند و به قلعه اساسین‌ها نفوذ […]
ترور ژولیوس سزار .  - Assassin’s Creed

ترور ژولیوس سزار

ترور ژولیوس سزار نتیجه یک دسیسه از سمت تعدادی از سناتورهای رومی که اعضای شاخه رومی هیدن وان‌ها بودند صورت گرفت. آن‌ها در تاریخ ۱۵ مارچ سال ۴۴ پ.م. سراز را در کوریا و در تئاتر پمپی به قتل رساندند. سزار پیش از ترورش دیکتاتور جمهوری رومی بود که در اواخر عمرش توسط سنای جمهوری […]