Assassin’s Creed

نیکولاس

اشتراک‌گذاری

نیکولاس اسپارت

Nikolaos of Sparta

نیکولاس Assassin’s Creed

دوره فعالیت

حوالی سال ۴۵۰ - ۴۳۱ پ.م.

وابسته به

دودمان اگیاد
اسپارت
اتحادیه پلوپونز

صداپیشه

الایس توفکسیس

حضور در

Assassin's Creed: Odyssey

نیکولاس اسپارت (Nikolaos of Sparta) که همچنین با نام گرگ اسپارت شناخته می‌شود، یک ژنرال اسپارت بود که در قرن پنجم پیش از میلاد می‌زیست. او همسر میرین، دختر پادشاه لئونیداس، همین طور پدر الکسیوس و ناپدری کاساندرا بود. نیکولاس همچنین پدر خوانده‌ی استنتور بود.

به این خاطر که دخترخوانده‌ی او از خون لئونیداس بود، نیکولاس امید زیادی داشت تا او هم مانند پدربزرگش با شهرت و دلاوری زندگی کند. با این حال وقتی یک پیشگو ویرانی اسپارت به دستان فرزند میرین را پیشگویی کرد این خانواده دچار مصیبتی بزرگ شد. به دنبال مرگ آشکار الکسیوس در نتیجه‌ی اقدامات کاساندرا، او (کاساندرا) نیز محکوم به مرگ شد. نیکولاس خودش شخصا قبول کرد تا این محکومیت را انجام دهد، اما کاساندرا زنده ماند و در تبعید خود تبدیل به یک مزدور اسطوره‌ای شد.

بیوگرافی

نیکولاس در سال ۴۳۱ پ.م. ماموریت گرفت تا در مگاریس مستقر شود و همراه با افسری به نام استنتور شهر مگارا را فتح کند. بعدها یک مزدور مرموز اسپارت به کمک ارتش آمد. وقتی اسپارت‌ها در فتح مگارا موفق شدند، نیکولاس درخواست یک ملاقات شخصی با مزدور مذکور را کرد. آن مزدور خود را آشکار کرد و مشخص شد او کاساندرا است و از سقوطی که سال‌ها پیش داشت زنده مانده است. اگرچه کاساندرا ابتدا خواستار گرفتن انتقام از نیکولاس بود اما در نهایت جان او را بخشید. بعدا نیکولاس برای کاساندرا افشا کرد که او پدر واقعی‌اش نیست و مادرش همچنان زنده است. پس از آن نیکولاس مقام خود را رها کرد.

دو سال بعد نیکولاس به پست خود بازگشت و به طور مخفیانه به پسرخوانده‌اش استنتور کمک کرد تا در فتح بویوتیا پیروز شود. او برای همین هدف به سراغ اریستائوس، یکی از قهرمانان بویوتیا در قلعه‌ی گلا رفت. هنگامی که نیکولاس در بیرون از قلعه در حال کشتن اریستائوس بود، او توسط کاساندرا مشاهده شد، کسی که توسط پادشاه آرخیداموس فرستاده شده بود تا به استنتور کمک کند.