بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

فاجعه بزرگ

اشتراک‌گذاری

فاجعه بزرگ

Great Catastrophe

فاجعه بزرگ - Assassin’s Creed

دوره زمانی

پیش از تاریخ

تاریخ

۷۵۰۰۰ پیش از تاریخ (۲۳۰۶ عصر ایسو)

نتیجه

پایان جنگ انسان و ایسو
انقراض تقریبی هر دو نژاد

جناح‌های درگیر

انسان
ایسو

فاجعه بزرگ (Great Catastrophe) که همچنین با عنوان اولین مصیبت و فاجعه توبا شناخته می‌شود، یک رویداد فاجعه‌بار پیش از تاریخ بشریت بود. این رویداد در ۷۵۰۰۰ سال پیش از میلاد یا در سال ۲۳۰۶ عصر ایسو رخ داد و تقریبا هر دو نژاد انسان و ایسو را منقرض کرد، دو نژادی که در آن زمان با یکدیگر جنگ داشتند.

در دوران معاصر این رویداد به اشتباه یک فراوران آتشفشانی تلقی می‌شود، اما در حقیقت این فاجعه به واسطه خروج جرم از تاج خورشیدی رخ داد. چنین فاجعه‌ی قدرتمندی در سال ۲۰۱۲ نیز رخ داد اما میزان ویرانگری آن کمتر بود.

صفحات دیگر