ویکی Assassin’s Creed

شکار نه فرد

اشتراک‌گذاری

شکار نه فرد

Hunt for the Nine

شکار نه فرد - Assassin’s Creed

درگیری

جنگ صلیبی سوم

تاریخ

جولای تا سپتامبر ۱۹۱۱

مکان

دمشق
عکا
اورشلیم
دشت‌های آرسوف

نتیجه

صعود دوباره الطائردر فرقه اساسین
کشته شدن نه رهبر تمپلار
بر ملا شدن نقشه المعلم

جناح‌های درگیر

اساسین‌ها
شوالیه‌های تمپلار

شکار نه تمپلار دستوری بود که به دنبال شکست الطائر در معبد سلیمان به او داده شد. این دستور که توسط المعلم صادر شده بود، الطائر را موظف می‌کرد تا نه فرد را ترور کند.

این ماموریت تلاشی برای متوقف کردن جنگ صلیبی سوم و جلوگیری از نابودی سرزمین مقدس بود، اما در حقیقت بخشی از یک دسیسه سلطه جهانی بود که تقریبا هر دوی تمپلارها و اساسین‌ها را به نابودی کشاند.