ویکی Assassin’s Creed

خلوتگاه درونی فرقه تمپلار

اشتراک‌گذاری
خلوتگاه درونی فرقه تمپلار
مصاحبه خلوتگاه درونی با «صلیب‌های سیاه»

خلوتگاه درونی فرقه تمپلار (Inner Sanctum of the Templar Order) که همچنین با عنوان نُه (The Nine) شناخته می‌شود، یک مجلس از بهترین و معتبرترین اعضای فرقه تمپلار در دوران معاصر است. این نه استاد تمپلار و زیردستان آن‌ها، بالاترین جایگاه را درون صنایع آبسترگو دارند و از تمام طرح‌هیا تمپلار آگاه هستند.

تمام تصمیمات مهم خلوتگاه درونی ابتدا توسط نگهبانان (Guardians) بررسی می‌شود و سپس برای تصویب به سرکرده صلیب و مجلس ارشدها فرستاده می‌شود. این مجلس همچنین مسئول نظارت بر استادان بزرگ و رایش‌های این فرقه در سراسر دنیا است.

خلوتگاه درونی دارای تعدادی متفتش ناشناس و بیمناک است که با نام صلیب‌های سیاه شناخته می‌شوند. آن‌ها قوانین تمپلار را تحت تسلط این نه فرد اجرا می‌کنند. این مجلس به آن‌ها اختیاراتی داده است که با هر گونه فساد درون فرقه از مبتدیان تا استادان بزرگ مقابله کنند.