بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

حمله به مصیاف

اشتراک‌گذاری

حمله به مصیاف

Assault on Masyaf

حمله به مصیاف - Assassin’s Creed

تاریخ

۱۱۸۹

نتیجه

اساسین‌هابعد از دست دادن مصیاف دوباره آن را تحت اختیار گرفتند
چند تن از شوالیه‌های تمپلار و اساسین‌ها کشته شدند

جناح‌های درگیر

فرقه اساسین
شوالیه‌های تمپلار

فرمانده‌ها

اساسین‌ها:
المعلم
 الطائر ابن لا احد
تمپلارها:
هاراس

حمله به مصیاف (Assault on Masyaf) رویدادی در دوران قرون وسطی بود که در سال ۱۱۸۹ انجام گرفت و طی آن یک مامور دوجانبه اساسین به نام هاراس، سربازان تمپلار را برای حمله به مصیاف رهبری کرد. مصیاف مقر فرقه اساسین در سوریه بود. تمپلارها روستای مصیاف را ویران کردند و به قلعه اساسین‌ها نفوذ کردند. در میان قربانیان این حمله، منتور برجسته اساسین‌های شام یعنی المعلم نیز حضور داشت.

به دنبال این نبرد، اساسین‌ها برای عقب راندن تمپلارها مبارزه کردند تا دوباره قلعه را پس بگیرند. آن‌ها تا حدودی موفق بودند تا این که با رسیدن الطائر ابن لا احد روند جنگ به نفع آن‌ها تغییر کرد. به این ترتیب المعلم نجات پیدا کرد و قلعه پس گرفته شد و شهروندان و خود روستا حفظ شد.

صفحات دیگر