بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

انجمن نایت‌شید

اشتراک‌گذاری
انجمن نایت‌شید
نشان انجمن نایت‌شید

انجمن نایت‌شید (Nightshade Society) یک انجمن مخفی در مدرسه نورمور است که باور بر آن بود که قبلا منحل شده است.

داستان

نایت‌شید توسط یکی از اجداد مکزیکی گومز آدامز بیش از یک قرن پیش تاسیس شد. آن‌ها قبلا با جامعه می‌جنگیدند و صلح را برای هر طردشده به ارمغان می‌آوردند تا جامعه این افراد را با مردم عادی برابر بدانند. اعتقاد بر این بود که گروه نایت‌شید ۳۰ سال پیش (در سریال) پس از آنکه منشور این گروه با کشته شدن یک بچه عادی از دست رفت، منحل شد. گفته می‌شود که این اتفاق نتیجه‌ی اقدامات نایت‌شیدها بوده است. در مقطعی مشخص شد مورتیشا آدامز، مادر ونزدی، قبلا یکی از اعضای این گروه و رهبر آن بوده است.

این انجمن از آن زمان بسیار بی‌ضررتر بوده است و بیشتر بر رویدادهای اجتماعی خصوصی متمرکز شده است. طبق گفته‌ها مدیر ویمز به این انجمن اجازه داده است تا زمانی که آن‌ها توجهی غیرضروری به خود جلب نکنند، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهد. ونزدی آدامز برای پیوستن به این انجمن «دعوت» شد، اما او این انجمن را یک «باشگاه بیهوده» قلمداد کرد و این دعوت را رد کرد.

اعضا

صفحات دیگر